واژه های گنگ

نیستی و واژه هایم رنگ باخته است، بیچاره دلم که با این درد ساخته است

نیستی و صدهزار گل هم بیرنگ میشود، درمان دلم چیست که برایت تنگ میشود

نیستی و بی تو در حسرت هوایت تقلا میکنم، برای یک بار برگشتنت باز تمنا میکنم

نیستی و در نبودت قافیه هایم مرده است، دلم، نفسم، غنچه امیدم پژمرده است...

*****

پیوست: دعا کردم اما پاسخم سکوت بود...

/ 38 نظر / 29 بازدید
نمایش نظرات قبلی
A.K

زان یار دلنوازم شکریست با شکایت گر نکته دان عشقی بشنو تو این حکایت...

پایگاه مقاومت بسیج المهدی (عج) قره تپه

خدايا ميدانم که مرگ روزي همه هست اما شهادت روزي هر کسي نيست! مشغول فکر هستم در کلمه ي هر کس! اي کاش در روزي شهادت کلمه ي هر کس شامل من و کساني که آرزوي شهادت دارند نباشد! زندگاني برگه ي امتحان است و شهادت مهر قبولي... کاش در امتحان زندگاني قبول شويم!

سلام دوست مهربونم ممنون که بالاخره به سراغم امدی

A.K

صلح است ميان كفر و اسلام بـا مـا تو هــنوز در نـــــــبردي...

A.K

من تماشای تو می کردم و غافل بودم کز تماشای تو خلقی به تماشای منند!

فاطمه

سلام قلبها دريچه نفوذند و هركس صادقانه نفوذ كند پايدارترين مهمان است

A.K

قدر زر زرگر شناسد قدر گوهر گوهری...

A.K

امام علی ع: گشاده رويى و محبتت را براى عموم مردم و عدالت و انصافت را براى دشمنت بكار گير.

A.K

گودال قتلگاه پر از بوی سیب بود تنها تر از مسیح کسی بر صلیب بود آقا نوشته بود بیا ای "حبیبِ"ما تنها همین،چقدر پیامش غریب بود...