رهگذر کوچه های دلتنگی

حس ناب کودکی
نویسنده : یک رهگذر - ساعت ۸:۳۱ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٦ فروردین ،۱۳٩٢
 

کاش میشد هنوز کودک بود، هنوز دلگرم به لبخند یک عروسک بود

کاش میشد صاحب دلی بی لک بود، در آسمان آبی به دنبال لک لک بود

کاش زندگی حس ناب پرواز بادبادک بود، هنوز هم عشق در دلها آیه ای بیشک بود

کاش خندیدن آسان برای دلقک بود، فاصله دلها کوتاهتر از فاصله بین دو شهرک بود

کاش هر دلی را معشوقی تک بود، لحظه های عشق هم به شیرینی تک تک بود

کاش دلها در درک وسعت عشق رها از شک بود، حرف هامان بدور از طعنه و نمک بود.