رهگذر کوچه های دلتنگی

» خواهش دل :: پنجشنبه ٢ بهمن ،۱۳٩۳
» طالع سعد... :: دوشنبه ۱ دی ،۱۳٩۳
» حدیث دل ... :: چهارشنبه ٢٦ آذر ،۱۳٩۳
» خاکسترهای مانده :: یکشنبه ٢٧ مهر ،۱۳٩۳
» واژه های گنگ :: سه‌شنبه ۱٠ تیر ،۱۳٩۳
» زلیخا :: یکشنبه ۱٤ اردیبهشت ،۱۳٩۳
» محکوم به مرگ در بدو شروع :: پنجشنبه ۸ اسفند ،۱۳٩٢
» بازیچه تقدیر :: شنبه ٢٦ بهمن ،۱۳٩٢
» جام شوکرانم آرزوست... :: چهارشنبه ٤ دی ،۱۳٩٢
» اندوهی بی انتها :: دوشنبه ٤ آذر ،۱۳٩٢
» حقیقت عیان :: چهارشنبه ۱٥ آبان ،۱۳٩٢
» مجهول :: دوشنبه ۱ مهر ،۱۳٩٢
» کورسوی امیدی در دل شب :: دوشنبه ٤ شهریور ،۱۳٩٢
» باوری رو به احتضار :: دوشنبه ٧ امرداد ،۱۳٩٢
» دل شکستن هنر نمیباشد :: شنبه ٢٢ تیر ،۱۳٩٢
» دل شکستن هنر نمیباشد :: شنبه ٢٢ تیر ،۱۳٩٢
» دردم ازوست که درمان ازوست... :: پنجشنبه ٦ تیر ،۱۳٩٢
» استیصال :: دوشنبه ٢٧ خرداد ،۱۳٩٢
» علی :: چهارشنبه ۱ خرداد ،۱۳٩٢
» تندیس عشق :: چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ،۱۳٩٢
» حس ناب کودکی :: دوشنبه ٢٦ فروردین ،۱۳٩٢
» وقتی همه چیز رنگ باخته است :: شنبه ۱٧ فروردین ،۱۳٩٢
» وقتی حتی خودم غریبه ام :: چهارشنبه ٧ فروردین ،۱۳٩٢
» احساسات مبهم :: یکشنبه ٢٠ اسفند ،۱۳٩۱
» دفتر تنهایی من :: شنبه ۱٢ اسفند ،۱۳٩۱
» سهم من شاید دلی تنگ است... :: یکشنبه ٦ اسفند ،۱۳٩۱
» غریبتر از همیشه :: چهارشنبه ٢ اسفند ،۱۳٩۱
» التهاب همیشگی :: یکشنبه ٢٩ بهمن ،۱۳٩۱
» حس مبهم :: سه‌شنبه ٢٤ بهمن ،۱۳٩۱
» گاهی وقتها :: سه‌شنبه ۱٧ بهمن ،۱۳٩۱
» پریشان گویی عاشقانه :: چهارشنبه ۱۱ بهمن ،۱۳٩۱
» سایه به سایه با تو :: یکشنبه ۱٧ دی ،۱۳٩۱
» کل یوم عاشورا، کل ارض کربلا :: شنبه ٤ آذر ،۱۳٩۱
» آرزویی در دوردست... :: پنجشنبه ۱۳ مهر ،۱۳٩۱
» ساغر شکسته :: شنبه ٧ امرداد ،۱۳٩۱
» روزگار بی رحم ... :: پنجشنبه ۱۱ خرداد ،۱۳٩۱
» زنجیر عشق :: یکشنبه ۱٠ اردیبهشت ،۱۳٩۱
» لحظه های بی کسی :: چهارشنبه ٢٤ اسفند ،۱۳٩٠
» حسرت :: یکشنبه ۱٦ بهمن ،۱۳٩٠
» رسم زمانه :: پنجشنبه ٢٤ آذر ،۱۳٩٠
» نماز عشق :: چهارشنبه ۱۸ آبان ،۱۳٩٠
» جزر و مد لحظه ها :: پنجشنبه ٢۸ مهر ،۱۳٩٠
» شب هایی که بی تو رنگ می بازند :: پنجشنبه ۱٤ مهر ،۱۳٩٠
» عهدنامه عشق :: چهارشنبه ۳٠ شهریور ،۱۳٩٠
» قسم به چشمانی که همیشه خیس باران است ... :: جمعه ۱۸ شهریور ،۱۳٩٠
» برای تنها کسی که همیشه هست وقتی حتی هیچ کس نیست :: دوشنبه ۳۱ امرداد ،۱۳٩٠
» یک آسمان ابری :: شنبه ٢٩ امرداد ،۱۳٩٠
» تقدیر :: یکشنبه ۱٦ امرداد ،۱۳٩٠
» تنها او ... :: شنبه ۸ امرداد ،۱۳٩٠
» همیشه تو :: جمعه ۳۱ تیر ،۱۳٩٠
» دوست داشتن :: پنجشنبه ٢۳ تیر ،۱۳٩٠
» میگویند... :: پنجشنبه ۱٦ تیر ،۱۳٩٠
» نگاه کن :: جمعه ۱٠ تیر ،۱۳٩٠
» در جستجوی تو :: جمعه ۳ تیر ،۱۳٩٠
» سایه :: سه‌شنبه ٢٠ اردیبهشت ،۱۳٩٠
» رنگهای رها :: شنبه ۳ اردیبهشت ،۱۳٩٠
» صفحه سیاه :: جمعه ٢ اردیبهشت ،۱۳٩٠
» تویی که ندیدمت :: جمعه ٢٦ فروردین ،۱۳٩٠
» شاید این آخرین فرصت باشد.. :: چهارشنبه ٢٥ اسفند ،۱۳۸٩
» شبی از هزار شب :: پنجشنبه ۱٢ اسفند ،۱۳۸٩
» زندگی :: پنجشنبه ٢۸ بهمن ،۱۳۸٩
» چشم انتظار :: شنبه ٩ بهمن ،۱۳۸٩
» هستی تو :: دوشنبه ٢٧ دی ،۱۳۸٩
» جمعه دلگیر :: جمعه ۱٧ دی ،۱۳۸٩
» شب است :: پنجشنبه ٢ دی ،۱۳۸٩
» نوای عاشقی :: سه‌شنبه ٢۳ آذر ،۱۳۸٩
» شروع دوباره :: سه‌شنبه ۱٦ آذر ،۱۳۸٩
» قصه ما :: شنبه ٦ آذر ،۱۳۸٩
» سودای تنهایی :: جمعه ٢۸ آبان ،۱۳۸٩
» آشنا ولی غریب :: چهارشنبه ۱٩ آبان ،۱۳۸٩
» ساده تر از همیشه :: جمعه ۱٤ آبان ،۱۳۸٩
» در انتهای جاده :: چهارشنبه ۱٢ آبان ،۱۳۸٩
» به پرشین بلاگ خوش آمدید :: چهارشنبه ۱٢ آبان ،۱۳۸٩