رهگذر کوچه های دلتنگی

علی
نویسنده : یک رهگذر - ساعت ۸:٢٦ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱ خرداد ،۱۳٩٢
 

 

 

علی یعنی ظهور عشق در دنیای خاکی، براندازی خصم را گوشه چشم اوست کافی

علی یعنی شمشیر عدالت در دست والی، بوقت خطر در بستر عشق هست وافی

علی یعنی نشان حق در دنیای باقی، تمسک به پندش انسان را هست ناجی

علی یعنی طلوع دین در قلب تاری، بجز او در نبرد حق کیست عالی؟

علی یعنی آنکه در زمین و آسمان هست نامی، میان خنجر خوارج هست هادی

علی یعنی پدر بودن به تمامی، بجز او یتیمان کوفه را که بود حامی؟

علی یعنی آنکه درد دردمندان را هست شافی، طریق عشق به حق را او هست بانی.

*****

پیوست: از علی چه میتوان گفت که زبان در وصفش قاصرست، زمین و آسمان به حسن بودنش حق را شاکرست.