رهگذر کوچه های دلتنگی

تندیس عشق
نویسنده : یک رهگذر - ساعت ۸:۳٢ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ،۱۳٩٢
 

از عشق چه میتوان گفت که زبان از وصفش قاصرست

عشق تندیسی باشکوه در قلب و خاطرست

پاکترین عشق در جهان عشق مادرست

عشق پاکی که آنرا ریشه در عمق باورست

عشق مادر خورشیدی بی غروب در خاورست

آوازه این عشق عالمگیر، از خاور تا باخترست

مادر که باشد چه نیازی به ساغرست

مادر باغبانی بی مرز و آخرست

مادر را کجا در نبرد عشق هماورست؟

او کسی است که در صفاها و مروه ها، هاجرست

عشق مادر نه یک روز و یک سال بل حد آخرست

مادر گوهری بی رقیب، ماه روشن، برتر از هزار اخترست.

پیوست: گاه عشقهایی هست که نیاز به وصفش نیست....